And the nominations are........

Dr. Sujata Chatterjee

Nupur Sandhu

Indranil Roy

Dipanjana Nath

Jagriti Roy

Anirban Das

Geet Mala Jalota

Mukesh Kumar Shahi

Sathish

T. Sathish

Gayatri

Gayatri Lakhiani Chawla

Rishita Sanya

Speaker Arpit

Arpit Vageria

Ashish Jaiswal

Anmol Batra

Silisti Karuriya

Najabeth Khan

Minal Arora

Ajay K. Pandey

Sarang Mahajan

Rishita Sanya

Dr. Manisha Yadava

Ruhee Advani

Geetika Saigal

Abhisek Pani

Antar Atreya

Robin Joseph

Soumick Pal

Sourish Roy

Lata Vishwanath

Vihang A. Naik

Preeti Pathak

Abhishek-Behera

Abhishek Behera

Lopamudra Mishra

Subhransu Sekhar Sahoo

Kanika Muniyar

Sourav Chatterjee

Aditi Raj Jamwal

Vikas Trivedi

Smita Agarwal

Nidhi Kukreja

Peeyush Umarav

Thakur Rashtra Bhushan ‘Taish’

Debleena Bhattacharjee

Deesha Sangani

Atul Jalan

Page was last updated on 10 Sept. 2019